PALATANDAAN NG PAGKAHAPO

Sa Mga Bilang, nakikita natin ang kadakilaan, kapaguran, at kasalanan ni Moses na nakahadlang sa pagpasok niya sa Lupang Pangako. Maaaring mapagod ang katawan, emosyon, at isipan kahit ng mga dakilang tao na pinili ng Diyos. Normal para sa mga tao ng Diyos na mapagod sa paglilingkod sa Kanya, ngunit hindi tayo dapat mapagod sa paglilingkod sa Kanya. Kung nakakaramdam ka ng pagod, hindi lang basta maayos ang mga kasama mo, nasa mga mabuting kamay ka rin.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!