Ang Kahanga-hangang Pagkahumaling

Ang mga pangunahing binibigyang-diin at layunin ng Mga Ebanghelyo ay ipahayag ang mensahe ng Diyos at ihandog ang Kanyang solusyon sa ating problema. Inihiwalay natin ang ating mga sarili sa Diyos at dapat tayong magbalik-loob. Si Hesus, ang pinakadakilang pagpapahayag ng katotohanan na ipinagkaloob sa mundo, ay mayroong kamangha-manghang layunin—ang tuparin ang ipinapagawa ng Kanyang Ama sa Kanya na dahilan ng pagpapadala sa Kanya. Ipinapahayag ng Mga Ebanghelyo: Naparito si Hesus para magbigay ng kapatawaran sa ating kasalanan at tulungan tayong magbalik-loob sa Diyos!

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!