Ang Batas ng Pag-aasawa at Pamilya

Ang disenyo ng Diyos para sa pamilya at pag-aasawa ay nagbibigay sa ating relasyon ng maganda at makabuluhang layunin at tinutupad nito ang Kanyang mga plano para sa mundo. Sa Banal na Kasulatan, may kalooban ng Diyos sa pag-aasawa; dapat ay permanente at eksklusibong relasyon ito, ngunit kailangang isinasama rin nito ang lahat ng bahagi ng mga buhay ng mag-asawa: ang kanilang mga espiritu, isip, puso, at katawan. Kapag nag-iisang dibdib ang mga magkapareha, at may ganito silang pagkakaisa, sinasalamin nila ang layunin ng Diyos para sa pag-aasawa.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!