ANG NILALAMAN NG SERMON SA BUNDOK

Ang Sermon sa Bundok ay isa sa pinakamahahalagang aral sa Bibliya. Ipinangaral ni Hesus ang sermon na ito sa tuktok ng isang bundok sa Galilea noong hinamon Niya ang mga taong nagsasabing mga alagad Niya na isaalang-alang ang pagmamahal ng Diyos at ang pinagdaraanan ng mga nagdurusang tao sa mundo. Hinamon Niya ang Kanyang mga alagad na makipagtulungan sa Kanya at maging mga tagapagdala ng Kanyang pagmamahal. Tinapos Niya ang Kanyang sermon nang isinusulong ang paninindigan. Binago nito ang buhay ng maraming tao na nakarinig nito.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!