ANG KAPARAANAN NG MESIAS

Lucas ang paboritong Ebanghelyo ng marami dahil itinatampok nito ang pagiging tao ni Hesus bilang Diyos na nagkatawang Tao. Ipinapakita nito ang kahabagan ng Mesiyas at kung paano Niya tayo Nauunawaan. Sa Lucas lang matatagpuan ang marami sa pinakakilalang parabula ni Hesus, tulad ng mga kuwento ng Alibughang Anak at Mabuting Samaritano. Mas maraming sinabi si Lucas tungkol sa kapanganakan kumpara sa iba pang manunulat ng Ebanghelyo. At nakasaad sa Lucas ang proklamasyon ni Kristo—ang malinaw na pahayag ng Kanyang misyon—ang susi sa paglilingkod ng Mesiyas.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!