Pagpapatawad at Pag-aayuno

Gaya ng pagbibigay at pananalangin, makatuwiran din dapat ang pag-aayuno at dapat itong gawin para sa Diyos at hindi para pahangain ang iba. Gaya ng ibang turo, gagantimpalaan ng Diyos ang nakikita Niya na mga motibo ng ating puso. Nagkakaroon tayo ng oportunidad na sukatin ang ating paninindigan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, habang sa pag-aayuno, nagkakaroon tayo ng oportunidad na sukatin ang tindi ng pagpapahalaga natin sa espirituwal na aspekto kumpara sa pisikal na aspekto ng ating buhay. Ipinapakita rin nito ang katapatan ng ating mga panalangin.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!