ANG BAITANG NG PAGPAPASIYA

Sa aklat ng Mga Bilang, natututunan natin kung bakit inabot ang mga Israelita nang 40 taon sa paglalakbay na dapat lamang abutin nang 11 araw at kung paano sampung beses nagkamali ng direksyon ang mga Israelita. Sinasabi sa atin ng munting kasaysayan na ito sa matalinhagang paraan ang tungkol sa espirituwal na paglalakbay ng maraming sumasampalataya. Kung tila nagdurusa ka sa ilang at hindi ka nakapasok sa Lupang Pangako kung saan masagana ang buhay na ipinangako sa Bagong Tipan, itanong ito sa iyong sarili: Ganap ba akong sumusunod sa Diyos?

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!