Ang Espiritual na Disiplina ng Pagbibigay

Itinuro ni Hesus sa Kanyang mga alagad na isaalang-alang ang mga pinagpalang asal na dapat nasa mga puso nila, at tinuruan Niya silang gamitin ang mga kaluwalhatian na iyon sa kanilang mga relasyon. Ngayon, sa ika-6 na kabanata ng Mateo, hinikayat Niya ang Kanyang mga alagad na tumingin sa ibang direksyon—tungo sa kanilang relasyon sa Diyos. Dapat silang manindigan habang nabubuhay bilang mga alagad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga partikular na espirituwal o makatuwirang turo at prinsipyo.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!