Ano ang Ginagawa Mong Higit Kaysa Iba?

Kung susundin natin si Hesus at gagayahin natin ang Kanyang mga asal, magbabago tayo. Tayo ang magiging asin at liwanag sa mundo. Ibig sabihin, maiiba ang paraan ng ating pamumuhay kumpara sa iba. Mas marami tayong magagawa dahil nasa puso natin si Hesus. Magkakaroon tayo ng mas dakilang pagmamahal kaysa sa nalalaman ng mundo at magpapakita tayo ng higit na kabutihang-loob at awa kaysa sa nauunawaan ng mundo. Sa ganitong paraan, magiging katulad tayo ng ating Amang nasa langit.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!