Ang Tolda ng Pagsamba

Mahirap unawain ang aklat ng Levitico. Sa araling ito, matututunan natin ang tungkol sa mga simbolismo kaugnay ng Tolda ng Pagsamba at kung paano inilagay roon ang bawat simbolo para tulungan ang bayan ng Diyos na maunawaan ang kanilang relasyon sa Kanya at sa darating na Mesiyas, at ang gagawin Niya sa krus ng Kalbaryo. Tumuturo ang bawat piraso ng kasangkapan sa ipinangakong Manunubos—si Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!