Katuwiran, mula sa Loob at Labas

Itinanong ni Hesus, Sino ako para sa iyo? Tumugon si Pedro, Ikaw ang Kristo!, na tumutukoy sa ipinangakong Mesiyas. Talagang nilinaw ni Hesus na ipinahayag ito ng Ama kay Pedro. Itinatayo ni Hesus ang Kanyang Iglesia batay sa himala na makakapagpahayag ang mga ordinaryong tao na tulad ni Pedro ng bagay na kahanga-hanga tulad noon. Sa katunayan, puno ang Iglesia ng mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga pambihirang bagay dahil ipinapahayag nila na si Hesus ang Mesiyas at binibigyan sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply