Pagiging katulad ng Dios

Ang mga bersong ito na siguro ang pinakamahirap ipakahulugan at tuparin sa mga aral ni Hesus. Itinuturo ng mga ito ang pinakawastong gawain sa lahat sa mundo. Itinuturo ng mga pinuno ng relihiyon na isinasaad ng Batas na dapat mong mahalin ang iyong kapwa (totoo ito) at dapat mong kamuhian ang iyong kaaway (hindi ito totoo). Iwinawasto ni Hesus ang maling pagkakaunawa at hinihiling Niya ang ganap na paninindigan ng Kanyang mga alagad. Hindi posibleng magawa nating mahalin ang ating kapwa at maging ang ating mga kaaway ayon sa mga pamantayan ng Diyos, maliban na lang kung nasa puso natin si Hesus.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!