Ang Espiritu ng Sampung Utos

Sa araling ito, susuriin natin nang mabuti ang layunin ng Sampung Utos at ng bawat utos, at kung paano binigyang-kahulugan at ginamit ni Hesus ang mga ito sa mga buhay ng mga nakapaligid sa Kanya. Isinulat ang Sampung Utos sa dalawang tapyas na bato. Tumatalakay ang apat sa mga ito sa ating relasyon sa Diyos, at anim ang tumatalakay sa ating relasyon sa mga tao. Habang sinusunod natin ang lahat ng utos, dapat tayong mag-ingat na sundin ang mga ito sa diwa at ayon sa nakasulat.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!