Ang Batas ng Diyos at ang Iyong Salita

Noong panahon ni Hesus, may komprehensibong sistema ang mga pinuno ng relihiyon kung saan may ilang panunumpa na dapat tuparin at may ilang hindi kailangang tuparin. Isa itong hindi makatuwiran at komplikadong sistema na hindi gumagalang sa utos ng Diyos na huwag magsinungaling tungkol sa kapwa. Iginiit ni Hesus na dapat sumunod ang Kanyang mga alagad sa Banal na Kasulatan at dapat nilang tuparin ang kanilang mga pangako.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!