Mga Binhi, Lupa, at Mga Anak

Madalas magturo si Hesus sa pamamagitan ng mga parabula—mga simpleng kuwento na may malalalim na espirituwal na katotohanan. Ang mga taong mayroon lang gabay ng Banal na Espiritu para ituro ang mga ito ang makakaintindi at makakagamit sa Kanyang mga parabula. Matatagpuan sa Mateo 13 ang ilan sa mga kilalang parabula ni Hesus, kung saan may isang tungkol sa isang magsasaka na nagkalat ng mga binhi sa iba’t ibang uri ng lupa. Kumakatawan ang binhi sa Salita ng Diyos, at kumakatawan ang iba’t ibang uri ng lupa sa mga taong nakakarinig sa Salita ng Diyos. Dapat nating hanapin palagi ang pangunahing katotohanan ng bawat parabula.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!