Mga Panuntunan ng Kaligtasan

Ipinapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buong aklat ng Exodo. Ang komprontasyon ni Moses at ng Paraon ay katulad ng sinusubukang gawin sa atin ngayon ni Satanas. Walang pakialam si Satanas, tulad ng Paraon, kung maging relihiyoso ang mga tao hangga’t hindi sila aalis sa Ehipto o lalayo, o hangga’t hindi nila isasama ang kanilang mga anak, o ang kanilang mga pag-aari sa pagsamba. Alamin kung paano kinakailangan ng maraming himala para mailigtas sa kasalanan, tulad ng mga ginawa ng Diyos noong iniligtas niya ang mga Israelita mula sa Ehipto.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!