Ang Pagpapasya ng mga Hinirang

Sa Mateo 7, tinuturuan ni Hesus ang Kanyang mga alagad na huwag manghusga ng iba; na hingin at lapitan ang Diyos para sa Kanyang kabutihan; at na pakitunguhan ang ibang tao kung paano nila gustong pakitunguhan sila. Tinapos ni Hesus ang Sermon sa Bundok sa pamamagitan ng paghahambing sa dalawang uri ng mga alagad: ang matalino o ang hangal. Sumusunod ang matalino sa Kanyang turo at para silang nagtatayo ng bahay sa matibay na bato. Parang hangal ang hindi sumusunod, at para silang nagtatayo ng bahay sa buhangin.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!