Apat na Lihim Espiritual

Alamin ang mga susi para sa pagsunod sa pagtawag ng Diyos sa iyong buhay at mabisang pangunguna. Pagiging handa ang pinakamahalagang kakayanan at talento. Inihanda ng Diyos si Moses para sa pangunguna sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng apat na espirituwal na katotohanan: Hindi ako, ngunit Siya. Hindi ko kaya, ngunit kaya Niya. Ayaw ko, ngunit gusto Niya. At hindi ko ginawa, ngunit ginawa Niya. Kailangan din nating matutunang gamitin ang mga espirituwal na lihim na ito para maging mga instrumentong magagamit ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!