PAGKAHUBOG NG ISANG WALANG KWENTANG TAO

Ang aklat ng Exodo ay isang paglalarawan sa pagliligtas, o pagtutubos sa bayan ng Diyos at isang magandang halimbawa ang buhay ni Moses kung paano maging tagapagligtas. Tinuruan ng Diyos si Moses ng kababaang-loob upang magamit siya bilang tagapagligtas para sa Kanyang bayan. Natututunan natin mula sa Diyos sa pamamagitan ni Moses na plano ng Diyos na gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa bayan ng Diyos para matupad ang mga layunin ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!