Ang mga Dakilang Disiplina at Tuwid na Kaugalian

Hindi tayo mabubuhay bilang Kristiyano kung hindi natin alam kung paano manalangin. Kaya naman ibinigay ni Hesus sa atin ang Kanyang turo tungkol sa espirituwal na aral ng panalangin. Mas tumpak na mailalarawan Ang Panalangin ng Panginoon bilang Pangalangin ng mga Alagad. Ipinapangako ni Hesus na lihim na didinggin at tutugunan ng Diyos ang ating mga tapat at pribadong panalangin. Nagsaad si Hesus ng pitong petisyon: tatlo na nagsasapriyoridad sa Diyos sa bawat aspekto ng buhay, at apat para sa ating mga personal na pangangailangan.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!