Ang Buod Ng Pitong Bigkis Ng Pag-aasawa

Sa 1 Mga Taga-Corinto 7, tinatalakay ni Pablo kung paano mapapasaya ng mag-asawa ang isa’t isa sa kalapitan ng kanilang kalooban sa pag-aasawa at kung paano napakahalagang prinsipyo ang pagkakasundo para sa pagkakaroon ng nakakakuntentong pisikal na relasyon. Tulad ng sinasabi sa Gintong Aral, “Sa lahat, gawin sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo.”Ang huwaran para sa pag-aasawa sa Bibliya ay si Kristo at ang Iglesia. Magkakaroon lang tayo ng ganoong uri ng pagmamahal kapag mayroon tayong magandang relasyon kay Hesus at pinapahintulutan natin ang Kanyang Espiritu na magmahal sa pamamagitan natin.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!