Ang Diyos na Pinakamakapangyarihang

Ipinagbili si Jose sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid, pinagmalupitan siya at dumaan siya sa mahihirap na sitwasyon, pero hindi siya kailanman nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang tugon na may pagmamahal, Nilayon mong saktan ako, ngunit nilayon ito ng Diyos para makagawa ng kabutihan, ang pagliligtas ng maraming buhay. Itinuturo sa atin ni Jose ang tungkol sa pangangalaga ng Diyos at kinukumpirma niya ang isinasaad sa Mga Taga-Roma 8:28 na walang sitwasyong napakasama para hindi ito matubos at magamit ng Diyos para sa kabutihan.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!