Sekso Part 2

Ginawa ng Diyos ang pagtatalik para sa maraming layunin. Ang isa sa mga unang layunin ay ang pagbuo ng anak, ngunit para din ito maging paraan ng pagpapahayag ng mga mag-asawa. Sa kasamaang-palad, ang idinisenyo ng Diyos para sa nakakagalak na pagpapahayag ng pag-iisang dibdib ay kadalasang kasama sa pinakamalalaking balakid sa ating pag-iisang dibdib. Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos ang dapat nating maging pagturing at asahan sa pagtatalik sa konteksto ng mga institusyon ng pag-aasawa at pamilya na itinalaga ng Diyos, upang magdala ng pagkakuntento at kasiyahan sa mag-asawa.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!