Asin at Ilaw

Pampatagal ng pagkain ang asin na pumipigil sa pagkasira ng karne, at parang asin sa mundo ang mga Kristiyanong may mga asal na tulad ng kay Hesus. Kapag “ikinuskos” ang mga alagad na may mga asal na tulad ng kay Kristo sa mga tao sa mundo gaya ng pagkukuskos ng asin sa karne, mapipigilan ang tuluyang pagsama ng mundo dahil sa kanilang impluwensya. Nagiging mahalagang bagay sila na ginagamit ni Hesus para baguhin ang kultura. Isinasaad ng ikalawang talinhaga na mga Kristiyano ang tanging mapagkukunan ng liwanag para sa maraming nabubuhay sa kadiliman. Gaya ng unang talinhaga, literal na nangangahulugan ang mga salita ni Hesus na “tanging ikaw” ang asin at liwanag. Kung hindi gagampanan ng Kanyang mga alagad ang kanilang tungkulin bilang asin at liwanag, walang ibang gagawa nito. Isinusugo sa mundo ang mga taong may mga asal ni Hesus bilang solusyon ng Diyos upang maliwanagan ang lahat.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!