Tumingin Sa Loob, Sa Labas, at Sa Itaas

Sa sipi kasunod ng mga kaluwalhatian, hinamon ni Hesus ang Kanyang mga alagad na tingnan ang kanilang kapaligiran at gamitin ang mga kaluwalhatian sa kanilang pinakamahahalagang relasyon—kabilang ang kanilang mga relasyon sa kanilang mga kaaway. Sa kabanata 6, sinasabihan Niya ang Kanyang mga alagad na tumingala at isaalang-alang ang mga espirituwal na turo at prinsipyo ng isang tunay na alagad. Hinamon ni Hesus ang Kanyang mga alagad na mabuhay para sa pag-apruba ng Diyos habang pinapahintulutan nila Siya na gawin silang bahagi ng Kanyang solusyon para sa mga pangangailangan ng mundo.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!