Ano Ang Salita Ng Diyos

Magsisimula tayo ng paglalakbay sa Banal na Kasulatan, isang sistematiko ngunit praktikal na pag-aaral sa lahat ng 66 na aklat, mula sa Genesis hanggang sa Pahayag. Matututunan natin ang tungkol sa inspirasyon ng Salita ng Diyos na isinulat ng humigit-kumulang 40 tao, na may iba’t ibang pinagmulan, sa loob ng humigit-kumulang 1,500 taon. Maitatama tayo ng mga katotohanang matututunan natin, maituturo tayo ng mga ito sa tamang landas, at masusuportahan tayo ng mga ito para sa bawat mabuting gawain kapag handa tayong sumunod.

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!