Ang Konteksto ng Sermon sa Bundok

Ang Sermon sa Bundok ay itinuturing na isa sa pinakamahahalagang diskurso ni Hesus at isa sa Kanyang mga pinakapinagbabatayang aral, na ipinapalagay na naglalaman sa diwa ng mga turo ni Hesus. Maging ang mga taong hindi Kristiyano ay naniniwala na isa ang sermon na ito sa pinakamahahalagang mensahe na itinuro. Wala na sigurong sipi sa Bibliya na mas madalas banggitin at hindi masyadong nauunawaan kumpara sa aral na ito sa Mateo 5–7.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!