Pag-aasawa at Pamilya

Isa itong pag-aaral sa paksa na idinisenyo para sa mga mag-asawa o nagpaplanong magpakasal. Ginagamit ng Diyos ang larawan ng pagmamahal ng Panginoong Hesu-Kristo para sa Kanyang Iglesia upang ipakita ang pagmamahal na taglay dapat ng lalaki para sa kanyang asawa. Pag-aaralan natin ang mga nag-uugnay sa pag-aasawa: pundasyong espirituwal, paraan ng pakikipag-ugnayan, pagkakatugma, pagmamahal – dinamika ng pag-iisa, pag-unawa, at seksuwal na pagsasama ng masayang mag-asawa bilang nakakagalak na pagpapahayag ng pag-iisang dibdib.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!