Levitico – Josue

Levitico – Josue

Ipinagpapatuloy sa Levitico hanggang Josue ang salaysay ng paglalakbay ng Israel sa kaparangan. Makabuluhang panahon ito sa kasaysayan ng Israel sapagka’t sa panahong ito patuloy na ibinukod ng Diyos ang mga anak ng Israel bilang mga tao ng Diyos. Ipinagkaloob ang Batas ng Diyos sa mga tao ng Israel sa kaparangan, gayundin ang mga tagubilin para sa wastong paraan ng pagsamba. Mahirap maintindihan ang ilan sa mga tagubilin ngunit nagkaroon ang lahat ng ito ng makahulugang papel at ipinagkaloob ang mga ito ng Diyos upang tulungan ang mga tao na maunawaan Siya nang mas mabuti, pati na ang papel ng darating na Mesiyas.
Matatapos ang salaysay sa pagwawakas ng paglalakbay ng mga anak ng Israel. Papasok sila sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila at kakailanganin nilang itaboy ang mga kaaway ng Diyos na naninirahan doon. Makakaranas ng mga tagumpay at pagkatalo na bunga ng pagtitiwala ng mga Israelita sa Diyos at pag-iisip nila na makakaasa sila sa sarili nilang lakas at karunungan para magtagumpay.

Lessons

Mga Available na Aralin:

LUMALAKING MGA BATA

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!