Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Ang Salita ng Diyos ay may kasamang limang aklat ng mga tula, na tinatawag ding “mga aklat ng karunungan” o “karunungan”: Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Ang Mangangaral, at Awit ng mga Awit. Sa mga aklat na ito, nakikipag-usap ang Diyos sa puso ng Kanyang mga tao kapag siya ay nagdurusa (Job), sumasamba (Mga Awit), nahaharap sa mga desisyon sa buhay (Mga Kawikaan), nagdududa (Ang Mangangaral), at nagpapahayag tungkol sa pagkakalapit ng mag-asawa (Awit ng mga Awit). Nais ng Diyos na magbago tayo sa loob at labas. Tinatalakay ng mga aklat na ito ang mga personal na bahagi ng buhay at nagbibigay ang mga ito ng direksyon sa kung paano mamuhay nang sumusunod sa Diyos.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!