Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Hindi “maliit” ang kabuluhan ng mga propeta sa grupong ito. Tumutukoy lamang ang paglalarawan na ito sa haba ng indibidwal na aklat. Mas maikli ang mga ito kumpara sa mga aklat ng mga “pangunahing” propeta. Kabilang sa Mga Sekundaryong Propeta na ito ang mga buhay ng iba’t ibang propeta na mula sa iba’t ibang katayuan sa lipunan at sa iba’t ibang bahagi ng kaharian ng Israel na, tulad ng Mga Pangunahing Propeta, ginamit ng Diyos para iparating ang Kanyang babala at muling pakikipagkasundo sa Kanyang piniling bayan.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Propeta ng Kaaliwan

Author: tagalog@auth

Diyos Muna

Author: tagalog@auth

Ang Pahayag Ngayon

Author: tagalog@auth

Pagsagot ng Patanong

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!