Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Ang mga propeta ng Israel ay mga taong may iba’t ibang kasaysayan na tinawag upang magsalita sa ngalan ng Diyos. Tinuruan ng mga propeta ang mga tao at nagbabala ang karamihan sa kanila tungkol sa mga nalalapit na paghuhukom na bunga ng hindi pagsunod ng Israel sa kanilang tipan sa Diyos. Sa lahat ng babalang ito, sa pinakamadidilim na panahon ng mga tao ng Diyos, may mensahe ng biyaya at pag-asa mula sa Diyos, na may biyaya ang Diyos sa pag-aalok ng kapatawaran at pag-asa sa darating na Mesiyas. 

Lessons

Mga Available na Aralin:

Mga Serye Ng Pag-iyak

Author: tagalog@auth

Mga Tuyong Buto

Author: tagalog@auth

Naniniwala Ang Babilonia

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!