I at II Mga Taga-Corinto

I at II Mga Taga-Corinto

Ipinadala ang mga sulat ni Pablo sa simbahan sa Corinto sa isang simbahang kilalang-kilala niya. Sumulat siya upang iwasto ang mga problemang narinig niya sa simbahan at upang ituro at itama ang pananampalataya ng mga sumasampalataya. May mahahalagang aral para sa simbahan sa mga aklat na ito, lalo na kaugnay ng Hapag ng Panginoon at mga Regalong Espirituwal.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Ang Pag-aasawa Manual

Author: tagalog@auth

Ang Gawain ng Isang Napili

Author: tagalog@auth

Ang Sentro ng Karisma

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!