Pamilya at Pag-aasawa

Pamilya at Pag-aasawa

Isa itong pag-aaral ayon sa tema para sa pag-aasawa o mga taong nagpaplanong magpakasal. Ginagamit ng Diyos ang imahen ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo para sa Kanyang Simbahan upang ipakita ang pagmamahal na taglay dapat ng lalaki para sa kanyang asawa. Pag-aaralan natin ang mga nag-uugnay sa pag-aasawa: pundasyong espirituwal, paraan ng pakikipag-ugnayan, pagkakatugma, pagmamahal, dinamika ng pag-iisa, pag-unawa, at seksuwal na pagsasama ng masayang mag-asawa bilang nakakagalak na pagpapahayag ng pag-iisang dibdib.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Pagkakabagay at Pag-ibig

Author: tagalog@auth

Pang-unawa

Author: tagalog@auth

Pang-unawa Part 2

Author: tagalog@auth

Sekso Part 2

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!