Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Nakatala sa aklat ng Mga Gawa ang pundasyon, pagsisimula, at gawain ng Simbahan sa pamamagitan ng pagsunod sa Pagpapasugo sa mga Alagad. Dumating ang ipinangakong Tagapagkalinga—ang Banal na Espiritu—upang manirahan sa mga sumasampalataya, na may mga palatandaan na walang katulad. Lumaganap nang husto ang simbahan ni Hesus sa panahong ito at umabot sa maraming bahagi ng kilalang mundo noong panahong iyon.

Obra maestra ni Pablo sa teolohiya ang aklat ng Mga Taga-Roma. Itinakda ni Pablo ang pangunahing doktrina ng pagbibigay-katuwiran, na ang gawa na pagdedeklara ng Diyos sa hindi matuwid bilang ganap na matuwid sa pamamagitan ng ginawa ni Hesukristo.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Mga Huwaran Ni Pablo

Author: tagalog@auth

Eh, Ano Ngayon!

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!