Makipag-ugnayan

Salamat sa pakikipag-ugnayan sa amin!

Iniimbitahan ka naming humiling ng pansuportang materyal para sa mga araling kailangan mo. Kung isa kang pastor, lider ng grupo, misyonaryo, o nakikipagtulungan ka sa mga taong nag-aaral sa Salita, ipaalam ito sa amin at bibigyan ka namin ng espesyal na pansuportang materyal.