Papaano Pag-aralan Ang Salita Ng Diyos?

Mungkahing Panimula: Maligayang pakikinig sa ating programang Mini Bible College. Nais mo ba talagang pag-aralan ang Salita ng Diyos? Sa […]

Ang Layunin Ng Salita Ng Diyos

Mungkahing Panimula: Maligayang pakikinig dito sa ating programang Mini Bible College. Ipagpapatuloy natin sa araw na ito ang espesyal na […]

Ano Ang Salita Ng Diyos

Mungkahing Panimula: Maligayang pakikinig dito sa ating programang “Mini Bible College”. Sa araw na ito, uumpisahan natin ang espesyal na […]